PRZEGLĄDY OKRESOWE NIERUCHOMOSCI

Przeglądy wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane zgodnie z PN 92 - B7211, ISO PN:9782

Zobacz więcej

DORADZTWO DLA ZARZĄDCÓW I ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOSCI

Doradztwo w zakresie interpretacji przepisów Prawa Budowlanego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Zobacz więcej

NADZÓR INWESTORSKI

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kontrola i rozliczanie pracy wykonawcy robót

Zobacz więcej

ODBIÓR MIESZKANIA I DOMU

Odbiór prac wykonanych przez dewelopera lub wykonawcę, sprawdzenie jakosci wykonania robót budowlanych oraz wykończeniowych

Zobacz więcej

KONSERWACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Profesjonalna obsługa techniczna nieruchomosci, konserwacja systemów wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, instalacji wodno kanalizacyjnej

Zobacz więcej

Usługi

Firma INWEST-TECH przeprowadza okresowe kontrole techniczne oraz przeglądy nieruchomości wymagane przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

Do głównych usług świadczonych przez firmę należą:

  • PRZEGLĄD BUDOWLANY ROCZNY I PIĘCIOLETNI
  • PRZEGLĄD I SERWIS SEPARATORÓW
  • PRZEGLĄD PRZEWODÓW KOMINOWYCH WENTYLACJA MECHANICZNA
  • PRZEGLĄD PLACÓW ZABAW
  • NADZOROWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
  • EKSPERTYZY I OPINIE TECHNICZNE
  • ODBIÓR CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU
  • KONSERWACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Back to Top