Charakterystyka energetyczna - świadectwa energetyczne

Świadectwa energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej (zwane również certyfikatem energetycznym) jest dokumentem oceniającym energochłonność obiektu budowlanego. Obrazuje wpływ systemu grzewczego na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.

Głównym wskaźnikiem pozwalającym na ocenę budynku ze względów ekonomicznych i ekologicznych jest tzw. współczynnik EP. Określa on wykorzystanie nieodnawialnej energii pierwotnej np. z węgla kamiennego czy gazu ziemnego. Na jego podstawie właściciel, kupujący czy najemca może ocenić ile wyniesie miesięczny koszt utrzymania oraz eksploatacji danego obiektu.

Zgodnie z wdrożoną przez parlament Europejski dyrektywą 2002/91/WE oraz Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków, świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat. 

W razie pytań, zadzwoń 600 480 928

Przygotowywane przez nas świadectwa charakterystyki energetycznej realizowane są w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

Każdorazowo uwzględniamy parametry takie jak:

 • wielkość i złożoność bryły budynku
 • przeznaczenie, sposób i czas użytkowania budynku lub jego części
 • straty ciepła przez przegrody zewnętrzne do otoczenia
 • zyski wewnętrzne od użytkowników i wyposażenia oraz od nasłonecznienia
 • sprawność wytworzenia, przesyłu, akumulacji i wykorzystania ciepła na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody
 • sprawność wytworzenia, przesyłu, akumulacji i wykorzystania chłodu na potrzeby klimatyzacji / chłodzenia
 • rodzaj oświetlenia (w przypadku budynków niemieszkalnych)
 • stopień złożoności systemu zarządzania energią lub jego brak
 • rodzaje zużywanych nośników energii i ich wpływ na środowisko

Zgodnie z obowiązującymi wymogami, każdy przygotowywany przez nas dokument jest rejestrowany w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Do którego dostęp mają osoby posiadające odpowiednie Uprawnienia i są wpisane do Wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Numer wpisu: 16266

Budynki zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej:

 • chronione przepisami o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami;
 • wykorzystywane jako miejsce kultu i/lub działalności religijnej;
 • mieszkalne, wykorzystywane nie dłużej niż przez 4 miesiące w roku;
 • wolnostojące o powierzchni poniżej 50m²;
 • przemysłowe lub gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
 • gospodarstwa rolne o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/m²/rok
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Pozostałe usługi

Okresowe Kontrole Nieruchomości

Sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych

Nadzorowanie robót budowlanych

Usługi Konserwacji i Serwisu

Charakterystyka energetyczna

Przeglądy zbiorników Ppoż

Odbiory części wspólnych

Poszukiwania przecieków