Konserwacja i Serwis Separatorów

Konserwacja i Serwis Separatorów

Przegląd Separatora to obowiązek, który ciąży na właścicielu bądź zarządcy nieruchomości. Czyszczenie separatorów ropopochodnych i tłuszczy jest obowiązkiem wymaganym przez prawo, ale również potrzebne do prawidłowego funkcjonowania danej inwestycji. 

Firma Inwest-Tech dzięki szerokiej gamie wykwalikowanych specjalistów oraz sprzętu dokonuje okresowych kontroli i czyszczenia separatorów.

W razie pytań, zadzwoń 600 480 928

Każdy przegląd wykonywany jest indywidulanie, zaś do podstawowych czynności dokonujemy:

 

  • Przegląd eksploatacyjny separatora.
  • Ocena stanu technicznego urządzenia.
  • Ocena stanu zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi urządzenia.
  • Ocena poziomu zalęgającego osadu w urządzeniu.
  • Sprawdzenie poprawności działania układu.
  • Dokonanie odpowiednich wpisów w książce eksploatacyjnej układu.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Pozostałe usługi

Okresowe Kontrole Nieruchomości

Sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych

Nadzorowanie robót budowlanych

Usługi Konserwacji i Serwisu

Charakterystyka energetyczna

Przeglądy zbiorników Ppoż

Odbiory części wspólnych

Poszukiwania przecieków