Nadzorowanie robót budowlanych

Nadzorowanie robót budowlanych

Firma Inwest-Tech w oparciu o wiedzę Inspektora budownictwa oferuję usługę nadzorowania robót budowlanych. Pamiętajmy, iż jest to wymóg formalny, dzięki czemu możemy mieć pewność, że nasz budynek został nie tylko postawiony zgodnie z literą prawa, ale również zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

W razie pytań, zadzwoń 600 480 928

Do podstawowych zajęć kierownika budowy należy między innymi: 

  • odebranie od inwestora za potwierdzeniem pisemnym (w formie protokołu) terenu budowy wraz z wszelkimi znajdującymi się na tym terenie budynkami i urządzeniami,
  • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia projektu, 
  • umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej dotyczącej budowy – prawnie odpowiada za jej brak kierownik budowy. Niewywiązanie się z tego zadania może skutkować poniesieniem przez kierownika budowy odpowiedzialności zawodowej na przykład w postaci kary lub grzywny,
  • zabezpieczenie terenu budowy przed osobami niepowołanymi,,prowadzenie dokumentacji budowy (należą do niej pozwolenie na budowę, projekt budowlany wraz z projektami branżowymi oraz dziennik budowy) w zakresie wszelkich odbiorów na każdym etapie budowy i na etapie końcowym,
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Pozostałe usługi

Okresowe Kontrole Nieruchomości

Sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych

Nadzorowanie robót budowlanych

Usługi Konserwacji i Serwisu

Charakterystyka energetyczna

Przeglądy zbiorników Ppoż

Odbiory części wspólnych

Poszukiwania przecieków