Poszukiwanie przecieków

Poszukiwanie przecieków

Firma Inwest-Tech oferuję usługę poszukiwania przecieków.

Częstym zjawiskiem, które zdarza się w lokalach mieszkalnych jest występowanie przecieków z instalacji wodno kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania.

Szybkie i skuteczne znalezienie źródła przecieku pozwoli zaoszczędzić koszty związane z remontem instalacji oraz lokalu. Specjalizujemy się w  poszukiwaniach przecieków na częściach wspólnych nieruchomości, mieszkaniach czy lokalach usługowych.

 

W razie pytań, zadzwoń 600 480 928

Lokalizacje wycieków wody wykonujemy bazując na skutecznych i bezinwazyjnych metodach pomiarowych. Naszym celem jest wskazanie jak najbardziej precyzyjnej lokalizacji faktycznego punku uszkodzenia instalacji.

Próby szczelności

Próba szczelności instalacji polega na wprowadzeniu czynnika do instalacji pod ciśnieniem i obserwowanie ewentualnych spadków ciśnienia, które mogą wskazywać na istnienie wycieków. Próbę szczelności przeprowadza się zawsze po całkowitym zmontowaniu instalacji, ale przed podłączeniem armatury i innych urządzeń. Pozytywny wynik próby szczelności daje gwarancję  szczelności instalacji oraz brak problemów podczas jej eksploatacji.

Badania termowizyjne

Badania wykorzystują zjawisko promieniowania cieplnego. Wszystkie obiekty naszego otoczeniu emitują fale elektromagnetyczne. Badanie termowizyjne polega na zdalnym pomiarze temperatury na powierzchni badanych powierzchni czyli urządzeń, przedmiotów, przegród budowlanych. Kamera termowizyjna najprościej mówiąc mierzy niewidzialne dla ludzkiego oka promieniowanie podczerwone i przekształca je w obraz widzialny, czyli termogram. Termowizja to badanie nieinwazyjne, całkowicie bezpieczne dla ludzi i badanych przedmiotów.

Barwienie wody

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieku brodzików i uszczelnień materiałów budowlanych, a także wydostających się zapachów z instalacji kanalizacji w budynku. Polega na zabarwieniu medium znajdującego się w instalacji, czy rurociągu i obserwacji ewentualnych miejsc przecieku. Wydostający się zabarwiony płyn, niezależnie od tego, czy jest to woda, gaz, czy glikol jasno wskazuje miejsce nieszczelności. Następnym krokiem będzie szybkie uszczelnienie miejsca wycieku, aby zabezpieczyć instalację na przyszłą eksploatację.

Badanie wilgotności przegród

Badanie wilgotności ścian i posadzek za pomocą wilgotnościomierzy. Badania wykonywane są elektronicznym wykrywaczem wilgoci, przy użyciu którego szybko i łatwo lokalizuje się wilgoć na powierzchni różnych materiałów. Rozkład wilgoci na ścianach, podłodze czy suficie jest do zlokalizowania i określenia w ciągu krótkiego czasu. Technika oparta na dielektrykach pozwala na wykonanie pomiaru bez dokonywania zniszczeń w badanym materiale, bez konieczności użycia sondy czy elektrod.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Pozostałe usługi

Okresowe Kontrole Nieruchomości

Sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych

Nadzorowanie robót budowlanych

Usługi Konserwacji i Serwisu

Charakterystyka energetyczna

Przeglądy zbiorników Ppoż

Odbiory części wspólnych

Poszukiwania przecieków