Przeglądy budowlane

Przeglądy budowlane

Niemal każdy oddany do użytkowania obiekt budowlany wymaga okresowych przeglądów technicznych związanych z jego użytkowaniem. Zgodnie z literą prawa obowiązek wykonania przeglądów budowlanych wynika z Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Zgodnie z regulacją obowiązek wykonania pełnego zakresu kontroli dotyczy właścicieli i zarządców wszystkich obiektów budowlanych.

Kontrola okresowa może obejmować przegląd budowlany roczny lub 5 letni budynku. Stanowi to nie tylko wymóg, który wynika jasno z przepisów Prawa budowlanego, ale i również obowiązek każdego zarządcy. Dzięki cyklicznym kontrolom jesteśmy w stanie zapewnić sprawne funkcjonowanie budynku, a co za tym idzie bezpieczeństwo, które jest dla nas najważniejsze.

W razie pytań, zadzwoń 600 480 928

Firma Inwest-tech, wykonując przeglądy budowlane zawsze na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo mieszkańców. Każdy przegląd wykonywany jest indywidualnie od potrzeb i eksploatacji budynku, dzięki czemu jakość usług stawiamy tuż obok bezpieczeństwa. Do każdego przeglądu używamy wyspecjalizowanego sprzętu dedykowanego do danej nieruchomości, a co za tym idzie szala dokładności przyjmuje najwyższe standardy międzynarodowe. Tworzone przez nas protokoły opatrzone są nie tylko dozą dokładności o każdy detal, ale też gwarancją, która zapewnia, iż budynek będzie spełniał swoje przeznaczenie przez długi okres czasu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Pozostałe usługi

Okresowe Kontrole Nieruchomości

Sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych

Nadzorowanie robót budowlanych

Przeglądy placów zabaw

Przeglądy zbiorników Ppoż

Konserwacja i Serwis wentylacji mechanicznej

Konserwacja i Serwis Separatorów

PRZEGLĄDY GWARANCYJNE NIERUCHOMOŚCI