Przeglądy instalacji gazowej

Przeglądy instalacji gazowej

kontrola instalacji gazowych – zgodnie z § 47 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, stan technicznej sprawności instalacji gazowej w budynku powinien być kontrolowany równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych. Kwestie te   reguluje m.in. norma PN-M.-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa, gdzie określono zakres kontroli okresowe w budynkach wielorodzinnych oraz kontroli poszczególnych elementów instalacji, miejsc i pomieszczeń, w których ona występuje, zasady postępowania w przypadku wykrycia nieszczelności i formularze protokołów z okresowej kontroli.

W razie pytań, zadzwoń 600 480 928
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Pozostałe usługi

Okresowe Kontrole Nieruchomości

Sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych

Nadzorowanie robót budowlanych

Usługi Konserwacji i Serwisu

Charakterystyka energetyczna

Przeglądy zbiorników Ppoż

Odbiory części wspólnych

Poszukiwania przecieków