Przeglądy placów zabaw

Przeglądy placów zabaw

Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci na placach zabaw zależy nie tylko od wyboru właściwego wyposażenia. Niezbędny jest również stały nadzór nad miejscem zabaw i regularna kontrola w celu utrzymania najwyższego standardu bezpieczeństwa. Obowiązkiem każdego administratora jest realizacja okresowych przeglądów, by móc zapewnić maksymalną ochronę zdrowia i życia najmłodszych użytkowników.

Oferujemy kompleksowe kontrole placów zabaw w celu rozpoznania nieprawidłowości, usterek, na skutek zużycia, wandalizmu i działania warunków atmosferycznych. Celem przeglądu okresowego jest zbadanie stanu technicznego wszystkich elementów w obrębie placu zabaw, stanowiących jego wyposażenie tj. urządzeń zabawowych, ławek, koszy, ogrodzeń.

Od niedawna dokonujemy również przeglądów okresowych skateparków oraz siłowni plenerowych.

W razie pytań, zadzwoń 600 480 928

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zapisami norm PN-EN 1176:2017 oraz PN-EN 1177:2017 każdy zarządca powinien dokonać następujących przeglądów:

1/ Regularna kontrola przez oględziny (kontrola rutynowa)

W czasie tej kontroli sprawdzany jest stan ogólny urządzeń, wynikający w szczególności z aktów wandalizmu.                                                  Przeprowadzana jest z reguły  co  1- 7 dni.

2/ Kontrola funkcjonalna

Polega na drobiazgowym sprawdzeniu urządzeń, zwłaszcza pod kątem zużycia, funkcjonalności i stabilności sprzętu.                                                Przeprowadzana jest co 1-3 miesiące.

3/ Coroczna kontrola główna

Ocenia ogólny poziom bezpieczeństwa, wyposażenia, stan fundamentów, nawierzchni oraz wpływ warunków atmosferycznych.

4/ Kontrola pięcioletnia

Kontroli podlega wyposażenie placu zabaw wynikające z przepisów Prawa Budowlanego. Jest ona przeprowadzana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Pozostałe usługi

Okresowe Kontrole Nieruchomości

Sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych

Nadzorowanie robót budowlanych

Usługi Konserwacji i Serwisu

Charakterystyka energetyczna

Przeglądy zbiorników Ppoż

Odbiory części wspólnych

Poszukiwania przecieków