Przeglądy przewodów kominowych

Przeglądy przewodów kominowych

Utrzymanie obiektu budowlanego w należytym stanie regulowane jest w Rozdziale 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 471). 

Zgodnie z art. 62 pkt 1.1 lit.c Ustawy na właścicielu bądź zarządcy spoczywa obowiązek poddania kontroli obiekty budowlane, w zakresie sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych tj. dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 

Zgodnie z ustawą, okresowa kontrola stanu technicznego powinna przebiegać co najmniej raz w roku.  Dla budynków o powierzchni przekraczającej 2000 m², koniecznie jest wykonanie kontroli przewodów kominowych dwa razy w roku – do 31 maja, a także do 31 listopada.

W razie pytań, zadzwoń 600 480 928

Realizujemy przeglądy przewodów kominowych zarówno wentylacyjnych, jak i dymowych oraz spalinowych. Sprawdzenie stanu technicznego wykonywane jest przy użyciu innowacyjnych sposobów, z poziomu dachu oraz lokali mieszkalnych. Wykorzystujemy profesjonalną kamerę inspekcyjną w celu zbadania drożności przewodów. Oferujemy także badanie ciągu kominowego przy pomocy anemometru, który mierzy przepływ powietrza w przewodzie.

Wg PN-83/B-03430 2.1.2, wartości strumienia powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych, niezależnie od rodzaju wentylacji, powinny wynosić co najmniej:

•  dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię gazową lub węglową – 70 m3/h;

•  dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię elektryczną

·  w mieszkaniu do 3 osób – 30 m3/h

·  w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób – 50 m3/h;

•  dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej, wyposażonej w kuchnię elektryczną – 50 m3/h;

•  dla łazienki (z ustępem lub bez) – 50 m3/h;

•  dla oddzielnego ustępu – 30 m3/h;

•  dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego – 15 m3/h.

Kuchnie bez okna zewnętrznego, wyposażone w kuchnię gazową powinny mieć mechaniczną wentylację wywiewną. Usuwany strumień powietrza powinien wynosić 70 m3/h.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Pozostałe usługi

Okresowe Kontrole Nieruchomości

Sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych

Nadzorowanie robót budowlanych

Usługi Konserwacji i Serwisu

Charakterystyka energetyczna

Przeglądy zbiorników Ppoż

Odbiory części wspólnych

Poszukiwania przecieków