Przeglądy zbiorników Ppoż

Przeglądy zbiorników Ppoż

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Normie       PN-EN 12845:2015 + A1:2019 „Stałe urządzenia gaśnicze – Automatyczne urządzenia tryskaczowe – Projektowanie, instalowanie i konserwacja.” Norma wyróżnia przeglądy roczne,  3-letnie oraz 10 letnie, które obejmują wszystkie rodzaje zbiorników. 

Przegląd zbiornika powinien obejmować sprawdzenie od zewnątrz i wewnątrz pod kątem występowania uszkodzeń oraz obecności korozji. Jeżeli jest to konieczne, zbiorniki powinny zostać opróżnione i oczyszczone.

W odstępach nie dłuższych niż co 10 lat wszystkie zbiorniki zapasu powinny być oczyszczone i sprawdzone od wewnątrz, wraz ze spuszczeniem wody.

W razie pytań, zadzwoń 600 480 928

Realizowane przez nas przeglądy są wykonywane przy wykorzystaniu zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych ROV, dzięki czemu możliwa jest inspekcja zbiornika bez wypuszczania z niego wody. Za pomocą ROV wykonywane są przeglądy zbiorników pod kątem występowania uszkodzeń, spękań czy korozji. Dodatkowo dysponujemy płetwonurkiem, który jest w stanie usunąć drobne usterki bez konieczności wyłączania zbiornika z eksploatacji.

RODZAJE PRZEGLĄDÓW:

1/ Przeglądy roczne:

zgodnie z zaleceniami większości producentów, a także zgodnie z Polską Normą PN-EN 12845 – zakres przeglądu obejmuje sprawdzenie stanu technicznego zbiornika oraz poprawności użytkowania,

2/ Przeglądy 3 letnie:

wszystkie rodzaje zbiorników zgodnie z PN-EN 12845 – zakres: sprawdzenie stanu technicznego z naciskiem na ślady korozji i uszkodzeń, jeśli takowe są obecne zbiornik należy opróżnić, oczyścić i odnowić powłokę antykorozyjną zbiorniki stalowe zgodnie z NFPA 25 – zakres: sprawdzenie stanu technicznego z naciskiem na ślady korozji i uszkodzeń, jeśli takowe są obecne zbiornik należy opróżnić, oczyścić i odnowić powłokę antykorozyjną,

3/ Przeglądy 5 letnie:

wszystkie rodzaje zbiorników zgodnie z VDS 4001 CEA 4001 – zakres: sprawdzenie stanu technicznego z naciskiem na ślady korozji i uszkodzeń, jeśli takowe są obecne zbiornik należy opróżnić, oczyścić i odnowić powłokę antykorozyjną,
pozostałe rodzaje zbiorników (inne niż stalowe) zgodnie z NFPA 25 zakres: sprawdzenie stanu technicznego z naciskiem na ślady korozji i uszkodzeń, jeśli takowe są obecne zbiornik należy opróżnić, oczyścić i odnowić powłokę antykorozyjną,

4/ Przeglądy 10 letnie:

wszystkie rodzaje zbiorników zgodnie z PN-EN 12845 – zakres: opróżnienie zbiornika, przegląd fabryczny, naprawa elementów, ewentualna odnowa powłoki antykorozyjnej,

5/ Przeglądy 15 letnie:

wszystkie rodzaje zbiorników zgodnie z VDS 4001 CEA 4001 – zakres: opróżnienie zbiornika, przegląd fabryczny, naprawa elementów, ewentualna odnowa powłoki antykorozyjnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Pozostałe usługi

Okresowe Kontrole Nieruchomości

Sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych

Nadzorowanie robót budowlanych

Usługi Konserwacji i Serwisu

Charakterystyka energetyczna

Przeglądy zbiorników Ppoż

Odbiory części wspólnych

Poszukiwania przecieków