Sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych

Sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych

Ekspertyza i opinia techniczna to dokumenty, które pozwalają na uzyskanie informacji o stanie technicznym budynku.

Opinia techniczna umożliwia poznanie stanu technicznego obiektu, dzięki oględzinom i dostępnej dokumentacji technicznej oraz określenie podłoża powstania usterki.

Ekspertyza jest zdecydowanie szerszym opracowaniem niż opinia techniczna. Obejmuje ona oprócz oględzin i wskazania źródła problemu, przedstawienie na podstawie badań i obliczeń sposobu usunięcia występującej usterki.

W razie pytań, zadzwoń 600 480 928

Oferujemy przykładowo opinie i ekspertyzy dotyczące:

  • spękań ścian, stropów i posadzek itd.
  • uszkodzeń elementów konstrukcyjnych budynku
  • zawilgocenia ścian i stropów oraz śladów zagrzybienia
  • wad konstrukcyjnych pojawiających się podczas eksploatacji budynku
  • zgodności wykonanych robót budowlanych z projektem, dokumentacją i umową
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Pozostałe usługi

Okresowe Kontrole Nieruchomości

Sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych

Nadzorowanie robót budowlanych

Usługi Konserwacji i Serwisu

Charakterystyka energetyczna

Przeglądy zbiorników Ppoż

Odbiory części wspólnych

Poszukiwania przecieków