Przeglądy instalacji elektrycznej

Przeglądy instalacji elektrycznej

Utrzymanie obiektu budowlanego w należytym stanie regulowane jest w Rozdziale 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 471). Zgodnie z art. 62 pkt 1.2 właściciel lub zarządca posiada obowiązek poddania kontroli stan techniczny obiektu budowlanego w zakresie przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Okresowa kontrola powinna przebiegać co najmniej raz na 5 lat i obejmować badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

Przegląd instalacji elektrycznej przebiega w dwóch etapach. Pierwszy to oględziny instalacji, kolejny to próby i pomiary instalacji elektrycznej przy użyciu specjalistycznej aparatury pomiarowej.

W razie pytań, zadzwoń 600 480 928

Oferujemy komplet pomiarów instalacji elektrycznej wykonany w lokalu mieszkalnym:

 • oględziny stanu technicznego instalacji elektrycznej i osprzętu 
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary sprawności działania wyłączników różnicowo – prądowych (RCD)
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych (PE)
 • pomiary rezystancji izolacji 

W naszej ofercie dostępne są również:

 • pomiary obwodów administracyjnych 
 • pomiary lokali usługowych 
 • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej 
 • sprawdzenie działania oświetlenia awaryjnego
 • sprawdzenie wyłącznika głównego 
 • pomiary fotometryczne dróg ewakuacyjnych 
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Pozostałe usługi

Okresowe Kontrole Nieruchomości

Sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych

Nadzorowanie robót budowlanych

Usługi Konserwacji i Serwisu

Charakterystyka energetyczna

Przeglądy zbiorników Ppoż

Odbiory części wspólnych

Poszukiwania przecieków

Firma Inwest-tech, wykonując przeglądy budowlane zawsze na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo mieszkańców. Każdy przegląd wykonywany jest indywidualnie od potrzeb i eksploatacji budynku, dzięki czemu jakość usług stawiamy tuż obok bezpieczeństwa. Do każdego przeglądu używamy wyspecjalizowanego sprzętu dedykowanego do danej nieruchomości, a co za tym idzie szala dokładności przyjmuje najwyższe standardy międzynarodowe. Tworzone przez nas protokoły opatrzone są nie tylko dozą dokładności o każdy detal, ale też gwarancją, która zapewnia, iż budynek będzie spełniał swoje przeznaczenie przez długi okres czasu.