Przeglądy przepompowni

Przeglądy przepompowni

Oferujemy okresową kontrolę stanu technicznego instalacji przepompowni sanitarnych i wód deszczowych zgodnie z Dokumentacją Techniczno Ruchową (DTR) danego urządzenia. Pozwala to zminimalizować wystąpienie awarii instalacji tj. zablokowany pływak, awaria automatyki sterującej czy układu sterowania przepompowni itd.

W razie pytań, zadzwoń 600 480 928
Water pumping station with booster pumps and valves.

Zakres usług kontroli stanu technicznego przepompowni:
•       kontrola układów rozruchowych
•       wykonanie pomiarów elektrycznych
•       oględziny zasuw, zaworów, agregatów pompowych
•       kontrola zabezpieczeń zainstalowanych w rozdzielnicy
•       kontrola aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki
•       sprawdzenie działania urządzeń kontrolnych i sterujących
•       oględziny dodatkowego wyposażenia technicznego: prowadnic, pomostu eksploatacyjnego, żurawika, układu odpowietrzenia itp.
•       sporządzenie protokołu z czynności serwisowych  

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Pozostałe usługi

Okresowe Kontrole Nieruchomości

Sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych

Nadzorowanie robót budowlanych

Usługi Konserwacji i Serwisu

Charakterystyka energetyczna

Przeglądy zbiorników Ppoż

Odbiory części wspólnych

Poszukiwania przecieków